Rachel Carson-prisen:

Foreslå kandidater!

Rachel Carson-prisen deles ut hvert annet år. Frist for å foreslå kandidater til 2017-prisen er 21. November 2016. Både privatpersoner, institusjoner og andre kan foreslå priskandidater.

Prisen skal tildeles en kvinne som har gjort en betydelig innsats for vårt fysiske livsmiljø, nasjonalt eller internasjonalt.

Priskomitéen består, slik vedtektene sier, av 3 kvinner som representerer ulike samfunnsområder.

Styret i Rachel Carson-prisen har den glede å meddele at priskomiteen for prisutdelingen 2016-2017 består av:

•Fiona Provan – forsker IRIS; repr. fra en utdannings- og forskningsinstitusjon 
•Nina Jensen – generalsekretær i WWF; repr. for ideelle miljøorganisasjoner
•Bente Marie Bakke – politiker MDG; repr. fra politikk eller forvaltning

Alle forslag som sendes inn må være begrunnet, og forslagsstillerens navn og adresse må framgå. Send gjerne med noe dokumentasjon. Juryen tar eventuelt kontakt for mer informasjon.

Send ditt forslag til 

 jury@rachelcarsonprisen.no