Theo Colborn 1927-2014. Foto Julie Dermansky 2014

Prisvinner 1999:

Theo Colborn er død

(19.01.2015) Like før jul fikk styret i Rachel Carson-prisen den triste meldingen om at Theo Colborn, vinner av Rachel Carson-prisen 1999, var død, 87 år gammel.

Theo Colborn jobbet i 30 år med å forske på - og å advare mot - de skadelige virkningene av kjemikalier som virket som hormonhermere på både dyr og mennesker. Boken "Stjålet framtid", som hun utga sammen med Dianne Dumanoski og John Peterson Myers i 1997, var den første boken som ga en samlet presentasjon av forskningsmateriale og annen dokumentasjon om hvordan kjemikalier - eller miljøgifter - med hormonimiterende virkninger kunne forstyrre eller ødelegge den normale reproduksjons- og utviklingsprosessen.

Den siste tiden hun levde, skrev Theo Colborn en artikkel om de helsemessige skadevirkningene av kjemiske stoffer som slipper ut under produksjonen av olje og gass på landanlegg.

Av kolleger og venner i The Endocrine Disruption Exchange blir Theo Colborn betegnet som en usedvanlig engasjert og visjonær leder, som søkte sannheten og ville at verden skulle få vite om farene med miljøgifter for alle levende vesener. http://endocrinedisruption.org/theo-colborn.

Vi tenker med glede tilbake på et fint menneske som var i Stavanger og mottok Rachel Carson-prisen sommeren 2000. Vi lyser fred over Theo Colborns minne.