Irma Bruun Hodne og "Skarven"

Irma Bruun Hodne:

Skarvens mor er død

(02.03.2011) Billedhoggeren Irma Bruun Hodne er død, 91 år gammel.

Irma bodde i Stavanger i mer enn 60 år av sitt liv. Hun har laget "Skarven", den flotte bronsestatuetten som alle vinnerne av Rachel Carson-prisen får til odel og eie sammen med en pengesum. Bronsefuglen gleder nå sine eiere i USA, Canada, Frankrike, Sverige, Tyskland og Norge.

Skarven er et flott symbol på Rachel Carsons engasjement for å ta vare på det sårbare livet i havet. Irma deltok på prisutdelingene og festmiddagene i tilknytning til disse, og hun hadde en særdeles lun humor og mang en god historie fra et langt liv på lur.

Styret for Rachel Carson-prisen er takknemlig over å ha blitt kjent med denne flotte kvinnen og kunstneren, og å få lov til å gi den vakre skulpturen til miljøengasjerte prisvinnere også i framtiden.