Mozhgan Savabieasfahani

Mozhgan Savabieasfahani:

Prisvinner 2015

(04.03.2015) Dr. Mozhgan Savabieasfahani tildeles Rachel Carson-prisen 2015 for hennes intense arbeid for å øke den offentlige bevisstheten om de grusomme ettervirkningene etter kriger på menneskers helse og på miljøet.

Spesielt engasjerer dr. Savabieashfahani seg sterkt for å skape oppmerksomhet om det store omfanget av fosterskader i Irak, som kan settes i sammenheng med kjemisk forurensning under og etter krigen i 2003.

Savabieasfahani er miljøtoksikolog, opprinnelig fra Iran, men lever i Michigan, USA. Hun har fulgt konfliktene i Midtøsten nøye.

"Det er over 10 år siden den amerikansk-ledede krigen i Irak var over, men ennå ser vi et enormt omfang av kreft, nevrologiske skader og fosterskader," sier dr. Savabieasfahani. "USA må gjøres ansvarlig for å renske opp basene sine i Irak”, sier hun. “Det ville redusere de katastrofale skadene som nå blir påført de nyfødte i Irak. Det kan allerede sammenlignes med Vietnam – hvor de omsider tar ansvar, etter flere tiår og enormt med ødeleggelse og smerte i befolkningen”, sier prisvinneren.

Prisen blir overrakt om kvelden 3. juni på Stavanger Kulturhus, Sølvberget, av Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Arrangementet er en del av Stavangers markering av Verdens miljøverndag. Prisforedraget blir holdt på engelsk.