Nyvalg:

Nytt styre på plass

(16.01.2012) Rachel Carson-prisen har fått flere nye styremedlemmer fra årsskiftet.

Mangeårig styreleder Kari Helliesen takket for seg før jul, sammen med kasserer og sekretær Anndi Lomeland Jacobsen. Flere nye styremedlemmer er nå på plass, og ny leder er Gabriele Brennhaugen. Hun er nå "veteranen" i styret, med en fartstid på rundt 13 år. Mari Dahle ble valgt til kasserer, mens Torunn Larsen er ny sekretær.

Oversikt over alle styremedlemmene finnes her.