Prisen 2011:

Marilyn Mehlmann årets vinner

(03.03.2011) Marilyn Mehlmann får Rachel Carson-prisen 2011 for sin langvarige innsats for å få enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner til å handle mer bærekraftig. Prisen deles ut i Stavanger på Verdens miljøverndag, søndag 5. juni.

Marilyn Mehlmann er opprinnelig engelsk, men er nå bosatt i Sverige. Hun er generalsekretær for Global Action Plan International, et nettverk av organisasjoner som arbeider med å veilede enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til en bærekraftig livsstil og miljøriktige måter å operere på.

’’Vi hadde flere gode kandidater. Valget falt på Marilyn Mehlmann, blant annet fordi hun henvender seg direkte til hver enkelt av oss, og hjelper oss med å identifisere konkrete forbedringsmuligheter i egne liv og egne omgivelser. Mehlmann gir oss teknikker slik at vi kan styre våre egne handlinger i tråd med våre ønsker om en mer miljøvennlig livsstil. Dette gjør hun ved å stimulere til å ta bevisste valg i tråd med egne verdier, ikke ved å bruke pekefingeren. Hun snakker om bærekraftig forbruk – et tema vi ikke kommer unna om vi skal løse framtidens miljø- og klimautfordringer’’, sier juryleder Anne Kathrine Lycke.

Juryen besto for øvrig av Christine Kemp og Gerd Halmø.

Last ned pressemelding og Marilyn Mehlmanns CV her:

Pressemelding-Rachel-Carson-prisen-030311

Marilyn Mehlmann-CV-110311