Prisen er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson (1907 – 1964) for å minnes hennes modige innsats for å advare mot uvettig kjemikaliebruk

Rachel Carson-prisen - en kvinne verdig

Rachel Carson-prisen er en miljøpris som skal tildeles en kvinne for hennes miljøengasjement, og den deles ut i Stavanger hvert annet år. Prisen er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson (1907 – 1964) for å minnes hennes modige innsats for å advare mot bruk av kjemiske insektmidler og deres skader på balansen i naturen, samt hennes epokegjørende bok ”Silent Spring” (1962).

Rachel Carson-Prisen skal bidra til å synliggjøre kvinners innsats for et bedret livsmiljø og inspirere til kreativitet og nytenking. Den skal være en anerkjennelse og en økonomisk oppmuntring til den som mottar den.

Prisen består av en pengesum og en bronsestatuett, ”Skarven”, laget av kunstneren Irma Bruun Hodne. Denne vannfuglen er valgt som symbol på Rachel Carsons engasjement for å redde livet i havet, samtidig som den representerer en dyreart som er truet av menneskets ukritiske bruk av kjemikalier.

Prisvinner 2015

(04.03.2015) Dr. Mozhgan Savabieasfahani tildel...

Theo Colborn er død

(19.01.2015) Like før jul fikk styret i Rachel...

Rachel Carson-prisen:

Foreslå kandidater!

VINNER 2015:

Mozhgan Savabieasfahani

Slik oppsto prisen:

Hun la honoraret på bordet