Prisen er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson (1907 – 1964) for å minnes hennes modige innsats for å advare mot uvettig kjemikaliebruk

Rachel Carson-prisen - en kvinne verdig

Rachel Carson-prisen er en miljøpris som skal tildeles en kvinne for hennes miljøengasjement, og den deles ut i Stavanger hvert annet år. Prisen er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson (1907 – 1964) for å minnes hennes modige innsats for å advare mot bruk av kjemiske insektmidler og deres skader på balansen i naturen, samt hennes epokegjørende bok ”Silent Spring” (1962).

Rachel Carson-Prisen skal bidra til å synliggjøre kvinners innsats for et bedret livsmiljø og inspirere til kreativitet og nytenking. Den skal være en anerkjennelse og en økonomisk oppmuntring til den som mottar den.

Prisen består av en pengesum og en bronsestatuett, ”Skarven”, laget av kunstneren Irma Bruun Hodne. Denne vannfuglen er valgt som symbol på Rachel Carsons engasjement for å redde livet i havet, samtidig som den representerer en dyreart som er truet av menneskets ukritiske bruk av kjemikalier.

Sylvia Earle blir tildelt Rachel Carson-prisen 2017

Den legendariske amerikanske marinbiologen Sylv...

Prisvinner 2015

(04.03.2015) Dr. Mozhgan Savabieasfahani tildel...

Rachel Carson-prisen:

Foreslå kandidater

PRISVINNER 2017:

Sylvia Earle

Slik oppsto prisen:

Hun la honoraret på bordet